Over ons

Maris Stella SBO is een school waar in een veilige omgeving, kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus aangeboden wordt.

Maris Stella is een Latijnse naam afgeleid van een eretitel van Maria: “Sterre der Zee”. De dag van Maris Stella wordt gevierd op 12 september.

Ster als symbool: De ster geldt in vele culturen als symbool van Goddelijke aanwezigheid, van de eeuwigheid, van licht in de duisternis en daarmee ook van de hoop en van het uiteindelijke levensdoel.

In 1958 bestond de Maris Stella school uit drie klassen. Zuster Berlinda was de toenmalige directrice. In 1960 werd de school uitgebreid met een Huishoudkunde kooklokaal en in 1961 kreeg de school de officiële naam: Huishoudschool Maris Stella.

De school had in 1961 de volgende studierichtingen:

  • Assistent N (Kostuum naaien)
  • Assistent H (Huishouden) 
Meer informatie...

In 1982 startte Maris Stella met een BOHR opleiding (Basis Opleiding voor Hotel en Restaurant Personeel) en in 1984 werd de school uitgebreid met een tweejarige opleiding KONA (Kostuum Naaien). De opleiding Brood en Banket begon in 1989.

De regering van het eilandgebied Curaçao initieerde in 1991 onderwijsvernieuwingen en op Maris Stella startte toen het BVO met de afdelingen Uiterlijke Verzorging en Consumptieve Technieken.

Vervolgens begon op Maris Stella in 1995 MBO opleidingen in de volgende afdelingen: Horeca – Bakkerij en Uiterlijke Verzorging.

Een gediplomeerde deelnemer van het Maris Stella BVO kon verder studeren op het MBO niveau.

Na het invoeren van het VSBO en SBO in 2002 werd de Maris Stella school onderverdeeld in het Maris Stella VSBO (te Montagne) en het Maris Stella SBO (te Brakkeput Ariba). In datzelfde jaar werd de afdeling Toerisme ingevoerd.

Maris Stella SBO is sinds augustus 2012 gevestigd aan de Grebbelinieweg 62.

 

Katholieke school

Maris Stella SBO valt onder het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur. Onze school biedt naast het onderwijs ook algemene vorming aan waarin de Katholiek-Christelijke levensbeschouwing centraal staat. Elk teamlid is loyaal aan deze katholieke vorming waar het christelijke levensideaal bij alle deelnemers overgebracht wordt.

Naastenliefde, verdraagzaamheid en opofferingsgezindheid dragen bij aan de bereidheid om onze medemens te helpen. Dit doen we samen met eerlijkheid en veel respect.

Visie

Maris Stella SBO is een school waar in een veilige omgeving kwalitatief en innovatief onderwijs op diverse niveaus  aangeboden wordt en waar vanuit een Rooms Katholieke grondslag veel aandacht besteed wordt aan de algehele vorming van de mens waardoor een goed gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in het bedrijfsleven en in de maatschappij gegarandeerd wordt. 

Vooropleidingseisen

Je kunt bij ons instromen binnen verschillende niveaus.

Wil je instromen in niveau 1? Dit kan zonder vooropleiding. Een intake gesprek bepaald of jij toelaatbaar bent.

Wil je instromen in niveau 2? Een afgeronde basis-VSBO opleiding of een positief resultaat vanuit niveau 1 bieden deze mogelijkheid. Ook hier zal een intake gesprek met je worden afgenomen.

Wil je instromen in niveau 3? Je kunt in sommige gevallen doorstromen vanuit een afgronde niveau 2, wanneer je aan de doorstroomvoorwaarden voldoet, binnen dezelfde branche of je kunt instromen met een afgronde PKL-opleiding.

Instromen in niveau 4? dan heb je een afgeronde TKL-opleiding nodig, een afgronde niveau 3 opleiding binnen dezelfde branche of een overgangsbewijs van HAVO 3 naar HAVO 4.

De organisatie

ROOMS KATHOLIEK CENTRAAL SCHOOLBESTUUR

Maris Stella SBO ressorteert onder het RK Centraal Schoolbestuur
Julianaplein 23, Pietermaai
Tel. 465-2212

DIRECTIE RK CENTRAAL SCHOOLBESTUUR

Algemeen directeur
mevrouw R. Paula-Pierre

Functionaris Maris Stella SBO
mevrouw I. Philbert

MARIS STELLA SBO

Directeur
de heer S. Beekers

Decaan
mevrouw C. Perez

Samenwerkende Partners